Ar svinīgu pasākumu ceturtdien, 20. jūnijā, Zilākalnā, Valmieras novadā atklāts jaunais, 38,3 metrus augstais skatu tornis. Zilaiskalns ar jauno skatu torni pēc relatīvā augstuma ir  104,3 m pāri apkārtnei un tā ir otra augstākā iespaidīgākā ainava pēc relatīvā augstuma Vidzemē. Iepriekš kalna virsotnē slējās 40 gadus senais uguns novērošanas tornis, šodien tā vietu ieņem jaunais skatu tornis, kas no piektdienas, 21. jūnija, gaida savus pirmos apmeklētājus.

  1. gada nogalē Zilākalna virsotnē arheoloģiskajā priekšizpētē, atrastas 73 apbedījuma vietas, kas saistāmas ar 16.-17. gadsimta kapsētu. Noslēdzoties izpētes darbiem, 2023. gada rudenī sākās vecā ugunsnovērošanas torņa demontāža.  Tas apmeklētājiem nebija pieejams un drošs. Drīz pēc torņa nojaukšanas 2024. gada sākumā, lieti pamati jaunajam skatu tornim. No tā augstākās platformas paveras skats uz dabas liegumu “Zilaiskalns” un tālāku apkārtni. Skatu tornim izveidotas divas skatu platformas – viena 15,6 metru augstumā un otra 28,8 metru augstumā. Būvniecībā izmantota tērauda konstrukcija, kas darināta no ārpuses ar koka brusām.

Līdz ar jauno torni apkārt Zilamkalnam izveidota arī Veselības taka, kas piemērota pastaigām un nūjošanai. Maršruts ir riņķveida 3,5 km garumā. Taka sākas pie Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centra, kur tālāk tā turpinās pa stāvo kalna reljefu, aizvedot atpūtniekus un interesentus līdz kalna virsotnei. Tālāk tā vijas lejup pa meža takām, ļaujot baudīt kalna lielākās vērtības, neskarto dabu – simtgadīgas egles un priedes, dižlazdas, akmeņus un priežu mežu ar mellenājiem. Veselības taka papildināta ar 12 kontrolpunktiem, kur katrā izlasāms kāds interesants fakts par Zilākalna kultūrvēsturi, floru un faunu, kā arī takā gājēji tiek aicināti izpildīt dažādus muskuļu un elpošanas vingrinājumus, lai pastaigu padarītu vēl enerģiskāku. Dažos takas punktos izvietoti koka veiklības un līdzsvara elementi, kā arī divas labiekārtotas piknika vietas, bez ugunskura ierīkošanas vietām.

Apmeklējot jauno skatu torni un dodoties pastaigā pa jaunatklāto Veselības taku, aicinām paviesoties arī Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centrā! Ekspozīcijā “Zilākalna stāsts”, kas iekārtota senajā ūdenstornī, atklāsi, kāds ir Zilākalna apkārtnes industriālais, kultūras un dabas mantojums, savukārt ar virtuālās realitātes palīdzību varēsi pacelties virs kūdras purviem, paceļot pa šaursliežu dzelzceļu un pavērties uz Zilokalnu no putna lidojuma. Savukārt, ja vēlies izbaudīt pārvietošanos pa šaursliežu dzelzceļu ne tikai virtuāli, tad piedāvājumā arī iespēja izbraukt ar īpašu pārvietošanās līdzekli – sliežu velosipēdu.  Pirms viesošanās Zillākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centrā nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās. 

Valmieras novada pašvaldība skatu torņa būvniecību veica, īstenojot Kohēzijas fonda projektu Nr. 5.4.3.2/22/A/006 “Antropogēnās slodzes samazināšana un kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumā “Zilaiskalns””. Atbilstoši iepirkuma rezultātiem un noslēgtajam līgumam darbus veica sabiedrība ar ierobežotu atbildību “IN GRUPA”. Projekta ietvaros veikta arī teritorijas labiekārtošana antropogēnās slodzes mazināšanai, Veselības takas izveide, izbūvējot kāpnes un atpūtas vietas. Veikti arī biotopu aizsardzības un kvalitātes uzlabošanas pasākumi (nogāžu un gravu mežu un boreālo mežu saglabāšanai), kā arī arheoloģiskā izpēte. Kopējās projekta izmaksas 1 227 619,36 eiro, no tiem 1 010 031,54 eiro ieguldīti skatu torņa būvniecībai un Veselības takas izveidei.

Būvprojektu izstrādāja un autoruzraudzību nodrošināja SIA “Livland Group”, skatu torņa vizuālās identitātes autori ir Andris Alksniņš, Andris Dzenis un Edgars Janeļuns. Būvuzraudzības pakalpojumus nodrošināja SIA “Marčuks”.

Ieplāno savu šīs vasaras piedzīvojumu Zilajākalnā! Vairāk par iedvesmu ceļošanas plāniem lasi visit.valmiera.lv un visitzilaiskalns.lv! 

 

Informāciju sagatavoja:

Annija Pabrika

Valmieras novada pašvaldības

Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centra vadītāja

Mob. tālr.: 26122943

visitzilaiskalns.lv